מדוע ההשקעה בבתים צמודי קרקע בארה”ב ייחודית כל כך?

יש מספר סיבות ההופכות את ההשקעה בבתים צמודי קרקע (בצ"ק) לייחודית: 1. כלכלת ארצות הברית מתבססת על משקי הבית. משקי הבית ברובם מתגוררים בבתים צמודי קרקע. אומנם, באזורים מסוימים כגון ניו...

Read More