להשקיע בנדל”ן בארצות הברית – הרצאה לימודית באורך מלא (Hebrew)

תוכן ההרצאה:
השוק האמריקאי
ישראל או ארה”ב
איסוף מידע על נכס
איתור וניתוח נכסים – כלים לקבלת החלטות
תהליך הרכישה
הלוואות, טיפים ומזעור סיכונים

מציג: דני בית-אור |  www.simplydoit.net

הרצאה הינה לימודית בשפה העברית.

ההרצאה תעסוק בנושאים הבאים:

-מאפיינים ייחודיים לשוק האמריקאי
-דרכים לאיסוף מידע על אזור ונכס
-כלים לקבלת החלטות — איתור וניתוח נכסים
-תהליך הרכישה
-הלוואות, חברות (LLC), טיפים, ומזעור סיכונים
-על קצה המזלג — השוואה בין השוק הישראלי לשוק האמריקאי
-שאלות ותשובות