להשקיע בנדלן בארצות הברית – הרצאה לימודית באורך מלא

הרצאה זו מכיל מידע לימודי אודות השקעות נדל”ן מגורים בארה”ב

הוקלט ינואר 2012

תוכן ההרצאה

השוק האמריקאי
ישראל או ארה”ב
איסוף מידע על נכס
איתור וניתוח נכסים – כלים לקבלת החלטות
תהליך הרכישה
הלוואות, טיפים ומזעור סיכונים