פרטים לגבי ליווי השקעה בארה”ב

בשמחהאפשר גם לשוחח אם אתה מעדיף כלליאנחנו מפוקסים על בתים צמודי קרקע, דופלקסים ופורפלקסים (4 יחידות) - כלומר נדל"ן למגורים ומכוונים להשכרת טווח ארוךפועלים במספר שווקים (מטרו) בארה"ב: כיום בעיקר בנשוויל רבתי, קנזס...

Read More

פרטים לגבי ליווי השקעה בארה”ב

בשמחהאפשר גם לשוחח אם אתה מעדיף כלליאנחנו מפוקסים על בתים צמודי קרקע, דופלקסים ופורפלקסים (4 יחידות) - כלומר נדל"ן למגורים ומכוונים להשכרת טווח ארוךפועלים במספר שווקים (מטרו) בארה"ב: כיום בעיקר בנשוויל רבתי, קנזס...

Read More